Ông Phạm Văn Tam, CEO Asanzo năm nay 39 tuổi, quê quán tại Móng Cái, Quảng Ninh. Dù điều hành một doanh nghiệp...