USS Curtis Wilbur là một trong những tàu khu trục lớp Arleigh Burke đầu tiên của hải quân Mỹ trang bị hệ thống tác...