Người đẹp Australia cho rằng màn hình teleprompter chạy dòng chữ nói Miss Philippines là người chiến thắng trong khi MC gọi...