Các nhân chứng cho biết mới sáng sớm chủ nhật 7-3 đã nghe thấy tiếng súng nổ ở thành phố Yangon và cảnh sát lẫn...