Tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á sáng 12/9, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đối tác thảo luận về Biển Đông...