Cả hai nhãn hàng Coca-Cola và PepsiCo đã thừa nhận rằng nước được đóng trong chai nhựa Dasani và Aquafina thực chất...