Apple One là gói thuê bao 6 trong 1 các dịch vụ của Apple. Tuy nhiên, người Việt nên xem xét không đăng ký sử dụng vì...