Một số người dùng Apple cho biết trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã bị khóa Apple ID cá...