Theo báo cáo của tổ chức Consumer Association, dung lượng pin iPhone thường thấp hơn 30% so với công bố của Apple.