APEC 2017

Những ‘bóng hồng’ APEC

Những ‘bóng hồng’ APEC

Xinh đẹp, tài giỏi, lạnh lùng, sẵn sàng dấn thân, không quản ngày đêm, mưa gió, trở ngại... là những 'bóng hồng'...