Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ lấy ra vỏ thuốc với cạnh của vỏ thuốc rất bén, khi bệnh nhân di chuyển cọ...