Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) vừa cảnh báo về hàng loạt các ca nâng mũi, tạo má lúm bị tai biến nặng nề.