Hai chiếc tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đã áp sát các tàu hải quân Canada di chuyển ở vùng biển quốc tế thuộc biển...