Trong lúc xe đang di chuyển, người đàn ông vạch quần thủ dâm, khiến bẩn sàn xe và làm nữ sinh khóc thét vì sợ.