Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận những trận đánh kéo dài vài ngày thậm chí chỉ... 10 phút nhưng ý nghĩa...