Ảo tưởng

Ám ảnh với ‘ngáo đá’

Ám ảnh với ‘ngáo đá’

Ma túy đá nếu sử dụng trên 6 tháng là đã có thể gây loạn thần và các tổn thương não không thể hồi phục * Nhận...