Nhiều minh tinh nổi tiếng trong lịch sử Hollywood luôn biết cách trông nổi bật, tươi tắn với bất kỳ kiểu trang phục...