Áo dài không chỉ là biểu tượng cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn trở thành Quốc phục Việt Nam. Tuy...