Lúc lấy áo cử nhân của em mặc cho ông nội, trong lòng em vui lắm, mắt cứ rưng rưng như muốn khóc.