Sau bữa cơm, chủ nuôi trở lại canh ao thì phát hiện hàng tấn cá giống trị giá hơn tỷ đồng chết bất thường.