Antonella Fiordelisi, nữ kiếm thủ tài năng người Italy, luôn thu hút mọi ánh nhìn trên cả sàn đấu và trong cuộc sống...