ANRPC dự báo sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 10,42 triệu tấn, giảm so với dự báo 10,529 triệu tấn trong...