Ông Dung Nguyen, 58 tuổi, bước vào nhà hàng House of Pho ở New Mexico, Mỹ, bắn chết hai cháu, làm anh trai bị thương, sau đó...