Trong lúc ca hát, ông Kim và người anh vợ tên là Ca Nô xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Đỉnh điểm, trong lúc nóng...