Sau khi gây án khiến bố vợ và anh vợ tử vong, đối tượng Sắt bỏ chạy lên rừng rồi về nhà thay quần áo và tiếp...