Chân sút Andre Fagan rất đau buồn khi biết người thân của mình thiệt mạng trong một vụ thanh toán ở quê nhà...