Cuộc thi ảnh 'Earth Photo' (Ảnh Trái đất) hiện đã tìm ra 50 bức ảnh xuất sắc nhất, trong đó có bức ảnh...