Nạn nhân cuối cùng đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.