"Anh tôi ra đi đột ngột quá. Sáng nào anh cũng đi cà phê với nhóm bạn già rồi mới chạy xe ôm. Thế mà hôm nay anh đi...