Hơn chồng 5 tuổi nhưng vợ Bình Minh lại được mọi người quý mến bởi sự giỏi giang, vốn hiểu biết...