Thợ đá đục mảng bê tông trên mặt đường nhằm tránh gây tai nạn được Sở Giao thông Vận tải TP.Đà...