Anh thợ đá mặc vợ chờ cơm đục hết mảng bê tông giữa đường