Chủ nhân một tòa nhà hai tầng xây dựng trái phép ở trung tâm Thượng Hải đã dán áp phích Chủ tịch Tập Cận Bình...