Bạn có từng lướt Facebook, Instagram, gặp một bức ảnh sống ảo đẹp của bạn mình mới đăng lên, và có cảm giác...