Trong lúc ra khe suối chơi, 3 em nhỏ ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An không may rơi xuống chỗ nước sâu, đuối...