Thủ tướng Anh Theresa May thất bại thảm hại khi thỏa thuận bà đạt được với EU để Anh rời liên minh đã...