'Ánh sáng Hessdalen' dùng để chỉ những quả cầu ánh sáng kỳ lạ có màu sắc và hình dạng khác nhau trên bầu trời đêm...