Về quê vợ cũ để hầu đồng, anh T. bị em vợ mình là H. dùng dao cứa cổ dẫn đến nguy kịch.