Trong lúc đi tìm vợ, gã anh rể đã gặp em trai vợ rồi xảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông trong cơn bực tức đã rút...