Theo tâm nguyện cha từng là cựu binh trấn thủ ở Hoàng Sa, một người đàn ông đã vác cần câu và mang di ảnh cha rong...