'Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện xe mình bị cháy, hư hỏng và bản thân gặp nguy hiểm. Tôi chỉ lo có người đang...