Một cô gái trẻ đã tự kết liễu đời mình sau khi tìm thấy những bức ảnh lạm dụng trẻ em trên điện thoại di...