Đường hầm thủy điện Thượng Kon Tum bị ngập nước có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cấu địa chất, gây khó khăn,...