Smartphone đang tác động đến cuộc sống của nhiều người khiến họ chỉ biết chú ý vào màn hình điện...