Lỗi kỹ xảo, lỗi cổ trang - hiện đại lẫn lộn... trở thành đề tài bàn tán của các fan.