'Anh em ai gặp người này thì xin mời anh ấy về nhà mình nhé. Đưa về nhà mình rồi tính', anh Lưu Văn Hữu khẩn khoản...