Nhận cuộc gọi, Đức mang theo 100 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị rồi một mình lái ô tô Mercedes đến nơi...