Trong khi nhiều người muốn tăng chiều cao thì ngược lại, anh Hồ Văn Trung lại tìm mọi cách để cho mình......