Để ghi điểm với Quốc, Ánh Dương chủ động đến chăm sóc Bảo. Nhưng vì vụng về, cô gần như không làm...