Nhiếp ảnh gia chộp lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở khắp nơi trên thế giới.